Kostel sv. Josefa Svitavy

Vzhledem k havarijnímu stavu věží (samovolné odpadávání lícového zdiva), byla započata oprava kostela sv. Josefa ve Svitavách vrchní částí severní věže. Práce spočívaly v odstranění málo soudržných lícových cihel, vyspárování zdiva, očištění cihel, restaurování kamenných prvků fasády (poškozených vlivem sídlení holubů na římsách a tvarových prvků fasády), doplnění lícových cihel Klinker, přespárování a konečné ošetření (hydrofobizací) zdiva - materiály na opravu byly použité od firmy Remmers. Cihelná obezdívka kostela byla lokálně ukotvena do nosného zdiva systémem Helifix. Současně s opravou fasády probíhaly práce na obnově střechy kostela. Stávající střešní plášť z Pz plechu byl sejmut, poškozené bednění a prvky krovu byly nahrazeny novými shodných profilů a byla nově položena krytina z měděného plechu. Ochrana objektu před zásahem blesku byla zajištěna instalací nového bleskosvodu s použitím aktivního pulsaru firmy Helita, typ IMH25. Kamenné prvky věže kostela a volné plochy, byly opatřeny ochranným systémem s hroty BIRDEX proti novému osídlení holubů. Součástí prací bylo rovněž zlacení makovice a kříže, a také restaurování kamenných prvků věže.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte