Rekonstrukce památek

Firma od roku 1989 dodnes působí na významných památkových objektech v blízkém i vzdálenějším okolí. Jelikož celkový výčet těchto objektů by byl dlouhý, nutno zmínit jen ty nejvýznamnější. Firma MOLAT spol. s r.o. působí na zámcích Lednice, Bučovice, Rájec nad Svitavou, Lysice, Boskovice, Kunštát na Moravě. Z hradů je třeba zmínit hrad Pernštejn, Boskovice, Veveří. Z kostelů je třeba jmenovat ty v Křenově, Boskovicích, Svitavách, Moravské Třebové. Za zmínku stojí také skutečnost, že většina památkově chráněných objektů, kde společnost MOLAT, spol. s r.o. provádí stavební práce je Národní kulturní památkou. Lednicko Valtický areál je dokonce zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Reference a významné památky

Státní zámek Lednice na Moravě

Pro zvětšení klikněte

Památka zapsaná do seznamu UNESCO


Státní hrad Pernštejn

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka


Státní hrad Veveří

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka


Státní zámek Rájec nad Svitavou

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka


Státní zámek Lysice

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka


Státní zámek Bučovice

Pro zvětšení klikněte

Národní kulturní památka


Zámek Jevíčko

Pro zvětšení klikněte


Lednicko-valtický areál, Apollonův chrám

Pro zvětšení klikněte

Památka zapsaná do seznamu UNESCO


Kostel sv. Josefa ve Svitavách

Pro zvětšení klikněte


Kostel sv. Jakuba st. v Boskovicích

Pro zvětšení klikněte


Kostel sv. Ondřeje ve Vendolí


Kostel sv. Jana Křtitele v Křenově