Státní hrad Pernštejn

Generální oprava střech hlavního paláce hradu: Stavba obnášela snesení staré, dožívající krytiny, vyspravení krovu a opravu komínových těles, výměnu klempířských prvků a položení nové pálené krytiny bobrovky. Stavba byla provedena za provozu hradu, kdy návštěvníci byli stavbou sice omezeni, nicméně mohli hrad pohodlně navštívit, aniž by byli vystaveni riziku úrazu. Díky odborně erudovaným řemeslníkům, dokonalé přípravě a vysokému stupni organizace práce byla stavba zahájena a i dokončena v roce 2001. Pro státní hrad Pernštejn i pro společnost Molat byla tato výjimečná stavba významným historickým mezníkem.

Z prováděných prací byla společností Molat vydána publikace "O opravě střech na Pernštejně", ve které se lze s opravou podrobně seznámit a ve které jsou publikovány odborné práce specialistů a historiků nejen o vývoji střech na hradě Pernštejně. Publikaci je možné u společnosti Molat objednat. Ve zkrácené formě lze do publikace nahlédnout i na stránkách Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, v sekci Věda a výzkum.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte