Státní zámek Lysice

V prostoru nádvoří - ambitů byla odstraněna stávající omítka s přesahem 80 cm nad viditelnou hranici vlhkosti, spáry zdiva byly vyškrabány, zdivo bylo omyto tlakovou vodou mimo kamenných pilířů. Porušená omítka kleneb byla odstraněna (do 30%) vč. nesoudržných štukových vrstev. Na připravený líc zdiva byly osazeny elektrody systému mírné elektroosmózy (metoda Elkinet) a provedena sanační omítka Bayosan splňující normu WTA 2-2-91 místy do výšky 3m a místy po římsu. Celková průměrná tloušťka sanačních omítek byla v průměru 25 až 30 mm. Na ostatní venkovní plochy nádvoří byla nanesena vápenná omítka se štukovou vrstvou MC 55W viz. příloha č.3. Poškozená štuková vrstva kleneb byla opravena vápenným štukem RK 70N o zrnitosti 0-0,6mm a vápennou omítkou RK 30. Souběžně probíhaly opravy kamenných prvků v této části nádvoří. Opravené plochy fasády byly opatřeny silikátovým nátěrem KEIM ve zvolené barevnosti. Nátěr se skládal ze dvou vrstev - první vrstva nátěru byla tvořena nátěrem na silikátové bázi KEIM - Granital zředěný do 20% Fixativem Special, druhý nátěr KEIM - Granital neředěný. Před prováděním prací byly zakryty výplně otvorů a pro provedení omytí fasády také dlažba ambitů.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte