Zámek Jevíčko

Rekonstrukce zámku v Jevíčku na Centrum kultury a vzdělávání a.j. Malé Hané byla zrealizována v období říjen 2002 - červenec 2003 za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím programu SAPARD.

Cílem rekonstrukce historické budovy zámku v Jevíčku bylo vybudování kulturního a vzdělávacího centra s obnovenými prostorami pro základní uměleckou školu, veřejnou knihovnu, Internetové a informační centrum s víceúčelovými společenskými sály sloužící pro různé akce za pomocí programu SAPARD EU. Práce probíhaly dle projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem Jaňákem.

V přízemí byly vybourány vestavěné WC, byla odsekána poškozená a zavlhlá omítka do patřičné výšky (dle vlhkosti od 0,9m do 2,5m), zdivo očištěno a vyspárováno. V patře byla provedena demolice dělících příček, omítka fasády byla otlučena po obvodu do výšky 1,5m.

Z venkovní strany zámku bylo odstraněno přebytečné obsypání objektu na původní úroveň odpovídající barokní přestavbě, které rovněž způsobovalo nadměrnou vlhkost obvodového zdiva zámku. Po snížení terénu se však ukázalo, že pod budovou v části přístavby nejsou provedeny základové pasy, a že zemina plnila statickou funkci objektu. Bylo nutné ihned jednat a zabezpečit zmiňovanou část dřevěnými vzpěrami a provést postupné podbetonování obvodového zdiva betonem B20 a vytvořit nový základ. Následně byla část tohoto přístavku stažena ocelovými lany a vzniklé trhliny ve zdivu zainjektovány injektážní maltou SIKA.

Po vyschnutí zdiva byl ve vnitřních prostorách nanesen sanační podhoz HASIT 305, vyrovnávací a jádrová sanační vrstva HASIT 308 tl. min. 40mm a štuková vrstva HASIT 312, vyzděny nové dělící příčky z nepálených tvárnic YTONG. Na nově vyzděné příčky byla nanesena štuková omítka, byly provedeny obklady do výšky 2,10m, dlažby, osazeny zařizovací předměty.

Na soklovou část fasády byla aplikována izolace Aida Sulfatexschlämme s penetrací Aida Kiesol, podhoz Funcosil Spritzbewurf WTA, vyrovnávací malta Aida PMK, porézní jádrová vrstva Funcosil Salzspeicherputz, jádrová sanační Funcosil Sanierputz WTA a štuková omítka Funcosil Feinputz od firmy Remmers. Na zbývající otlučená místa venkovní fasády byla provedena sanační omítka Hasit.

Vlysové podlahy zůstaly z převážné většiny stávající, a proto bylo nutné z estetického hlediska podlahy přebrousit, chybějící kusy doplnit, spáry přetmelit a podlahy přelakovat. Součástí rekonstrukce bylo zhotovení venkovní drenáže ACO DRAIN a kompletní obnova vodoinstalace, elektroinstalace, vnitřní kanalizace, plynoinstalace a sdělovacích rozvodů. Po dokončení rekonstrukce byly prostory vybaveny nábytkem a jinými doplňky..

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte