Kostel sv. Jakuba st. v Boskovicích

Generální oprava kostela sv. Jakuba v Boskovicích byla zahájena opravou krovu a střešního pláště. Stávající krytina včetně laťování byla sejmuta, poškozené tesařské prvky byly vyměněny a opatřeny ochranným nátěrem BOCHEMIT QB. Na nové husté laťování byla položena nová pálená krytina bobrovka. Kolem objektu bylo postaveno lešení. Před započetím prací byly zakryty okenní a dveřní otvory proti přílišnému znečištění a případnému poškození. Stávající klempířské prvky byly sejmuty a nově osazeny v provedení z měděného plechu. Byla otlučena stávající degradovaná omítka až na podklad z nerovného zdiva. Po odstranění omítky bylo nutné pečlivě očistit nerovný podklad tzn. vyškrabat spáry, stávající omítku mechanicky očistit a všechno zdivo omýt tlakovou vodou. Na takto připravený cihelný podklad byl nahozen čistě vápenný postřik, dvakrát vápenné jádro a vrchní vrstva z hrubého štuku. Byla provedena návaznost stávající omítky s novou. Po vyzrání opravených ploch omítky byla fasáda opatřena silikátovým nátěrem KEIM ve zvolené barevnosti. Nátěr se skládal ze dvou vrstev - první vrstva nátěru byla tvořena nátěrem na silikátové bázi KEIM - Granital zředěný do 20% Fixativem Special, druhý nátěr KEIM - Granital ředěný 15% KEIM Special Fixativem v odstínu 9075. Na část zdiva, vzhledem k provedení imitace kamene, byla aplikována míchaná barva Granital v odstínu 0122. Povrch kamenných prvků byl očištěn a na kámen byl nanesen finální lazurní nátěr v přirozených barvách KEIM Restauro Lasur 0122 ředěný KEIM Restauro Fixativem. Restaurátorské kamenické práce provedl pan Přemysl Blažík, restaurátor oprávněný restaurovat nefigurální uměleckořemeslná díla v kameni bez polychromie. Oprava vstupních dveří v západní části kostela a ostatních truhlářských výrobků spočívala v dokonalém odstranění původního nátěru s následným vytmelením dvousložkovým tmelem, ošetřením impregnačním ochranným lakem na dřevo PAULIN PROCTILLEGNO a vrchním matným exteriérovým ochranným lakem na bázi polyuretanu s voskovým pojivem chránící dřevo před nepříznivým vlivem počasí, před plísněmi, houbami a dřevokazným hmyzem PAULIN PROCTILLEGNO CERATO. Na prvky fasády byly doplněny zábrany proti holubům BIRDEX. Restaurování vitráží oken v presbytáři bylo odborně provedeno panem Tomášem Mitvalským - M Fabrica.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte